Ευαγγελία Κούρτη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχολογίας και Επικοινωνίας στο πλαίσιο της ομάδας του Εθνικού και Καποδιστρικαού Πανεπιστημίου Αθηνών Τμήμα ΤΕΑΠΗ

Ευαγγελία Κούρτη

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχολογίας και Επικοινωνίας στο πλαίσιο της ομάδας του Εθνικού και Καποδιστρικαού Πανεπιστημίου Αθηνών Τμήμα ΤΕΑΠΗ
ekourti@ecd.uoa.gr

Biography

Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια Ψυχολογίας και Επικοινωνίας στο πλαίσιο της ομάδας του Εθνικού και Καποδιστρικαού Πανεπιστημίου Αθηνών Τμήμα ΤΕΑΠΗ

All session by Ευαγγελία Κούρτη

Skip to toolbar