ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΙΙ – Άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και Aνθρώπινα Δικαιώματα

26 May 2016
09:01- 11:00
PARALLEL HALL I

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΙΙ – Άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και Aνθρώπινα Δικαιώματα

Άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και Aνθρώπινα Δικαιώματα

Προεδρείο

Ζώνιου – Σιδέρη Αθηνά, Ομοτ. Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α.   

Παπαντωνίου Γεωργία, Επίκ. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνω

Ομιλητές

Ζώνιου – Σιδέρη Αθηνά,  Ε.Κ.Π.Α.

Ενταξιακή εκπαίδευση και ανάπηροι μαθητές στο ελληνικό σχολείο: Προώθηση των ανθρώπινων δικαιωμάτων ή μια νέα μορφή αποκλεισμού;

Κρητικού Αθηνά, Προέδρος Συνδέσμου Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους (Σ.Κ.Ε.Π.)

Η Αφύπνιση μέσω βιωματικής μάθησης

Λαδόπουλος Ευστράτιος, Δρ. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Η Ακουστική Εργαζόμενη Μνήμη μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με αναπηρίες όρασης και το δικαίωμα υλοποίησης διαφοροποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Παναγιωτάκου Χριστίνα, Υπεύθυνη Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Ιδρύματος Ωνάση

Η μουσική αγαπάει τον αυτισμό

Παπαντωνίου Γεωργία, Παν/μιο Ιωαννίνων

Δουγαλή Άννα, Παν/μιο Ιωαννίνων

Το δικαίωμα στην εκπαίδευση: Συγκριτική παράθεση των εκπαιδευτικών παροχών προς τους χαρισματικούς μαθητές εντός των Ευρωπαϊκών χωρών

Σούλης Σπύρος, Παν/μιο Ιωαννίνων

Ανθρώπινα Δικαιώματα – Άτομα με Αναπηρία: Αντίστιξη

Skip to toolbar