ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΙΙΙ – Προσχολική Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα

26 May 2016
12:15 - 14:15
LECTURE HALL

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΙΙΙ – Προσχολική Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα

Προσχολική Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα

 Προεδρείο

Σακελλαρίου Μαρία, Αναπλ. Καθηγήτρια Π.Τ.Ν. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ζάραγκας Χαρίλαος, Επίκ. Καθηγητής Π.Τ.Ν. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ομιλητές

Δώνη Έλλη, Δρ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων,

Τόσο ίδια, τόσο διαφορετικά και όμως όλα τους κοιμίζουν γλυκά. Ένα διαθεματικό πρόγραμμα για τη διαφορετικότητα στο Νηπιαγωγείο

Ζάραγκας Χαρίλαος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Διδακτικές και Μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη Φυσική Αγωγή για την προβολή και προώθηση του σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα

Σακελλαρίου Μαρία, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και ο Ρόλος των Μεταβάσεων ως πλαίσιο αναφοράς για την Ενιαία Προσχολική Εκπαίδευση και την Παιδαγωγική Δράση

Σαρρής Δημήτρης, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ο ρόλος της μαριονέττας στη διαμόρφωση των αξιών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Σοφού Ευστρατία, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τα δικαιώματα των παιδιών και η ενεργητική ακρόαση στην Προσχολική Εκπαίδευση

Skip to toolbar