ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ XIV – Δικαιοσύνη και Ανθρώπινα Δικαιώματα

27 May 2016
11:30 - 13:30
PARALLEL HALL I

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ XIV – Δικαιοσύνη και Ανθρώπινα Δικαιώματα

Δικαιοσύνη και Ανθρώπινα Δικαιώματα

 Προεδρείο

Πέτσιος Κωνσταντίνος, Καθηγητής Φ.Π.Ψ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Σταυράκος Χρήστος, Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Ιστορίας & Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ομιλητές

Γιογλή Αναστασία, Δικηγορικός Σύλλογος Ιωαννίνων

Η εφαρμοσμένη προσέγγιση της αποτελεσματικής προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σ’ έναν κόσμο που αλλάζει

Γούλας Δημήτρης, Δρ. Νομικής, Δικηγόρος

Οι διακρίσεις σε βάρος εργαζομένων με ψυχική νόσο κατά το δίκαιο της ΕΕ

Καραμέρη Κωνσταντίνα, Νομικός, Βοηθός νομικής έρευνας στην ομοσπονδία Pearle Live Performance, Βρυξέλλες

Η ελευθερία της Καλλιτεχνικής Έκφρασης

Κίτσου Στεύη, CEDEFOP, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών

Τα ανθρώπινα δικαιώματα στη νέα μιντιακή εποχή. Προκλήσεις και νέες προσεγγίσεις στη Νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων

Τζούφης Βασίλης, Εθνική Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα,  Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών

Νομική Φύση, Θεσμική λειτουργία και αποστολή της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (Ε.Ε.Δ.Α.)

Skip to toolbar