ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ XII – Κοινωνικές Επιστήμες και Ανθρώπινα Δικαιώματα (II)

27 May 2016
9:00 – 10:30
PARALLEL HALL I

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ XII – Κοινωνικές Επιστήμες και Ανθρώπινα Δικαιώματα (II)

Κοινωνικές Επιστήμες και Ανθρώπινα Δικαιώματα (II)

 Προεδρείο

Αποστολόπουλος Χαράλαμπος, Καθηγητής Π.Τ.Ν. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Παπακωνσταντίνου Παναγιώτης, Καθηγητής Φ.Π.Ψ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ομιλητές

Αποστολόπουλος Χαράλαμπος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Η φιλοσοφική στροφή προς τον ηθικό οικουμενισμό ως όρος και όριο του λόγου περί “ανθρωπίνων δικαιωμάτων”

Θάνος Θεόδωρος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Το δικαίωμα του παιδιού στην εκπαίδευση: Οι αντιφάσεις των πολιτικών προθέσεων

Πέτσιος Κωνσταντίνος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Οι φιλοσοφικές προϋποθέσεις των «Δικαίων του ανθρώπου» στην Αρχαία Ελληνική και τη Μεσαιωνική σκέψη

Σταυράκος, Χρήστος, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Mαζικές εξεγέρσεις και αναταραχές στο Βυζάντιο

Skip to toolbar