ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ VΙΙI – Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα (Ι)

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ VΙΙI
26 May 2016
16:15 - 17:45
PARALLEL HALL I

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ VΙΙI – Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα (Ι)

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ VΙΙI

Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα (Ι)

 Προεδρείο

Μπρούζος Ανδρέας, Καθηγητής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Σιάνου Ελένη, Καθηγήτρια Φ.Π.Ψ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ομιλητές

Κουρδή Άννα, Μπακέλα Ιφιγένεια, Εκπαιδευτική Αναγέννηση

Δοκιμή παρουσίασης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

στη σχολική τάξη μέσω Βιωματικής προσέγγισης

Μπρούζος Ανδρέας, Παν/μιο Ιωαννίνων

Τα δικαιώματα του παιδιού στην Παιδαγωγική του Σεβασμού του Janusz Korzcak

Παπακωνσταντίνου Παναγιώτης, Παν/μιο Ιωαννίνων

Ανθρώπινα δικαιώματα και εκπαιδευτικό κεφάλαιο των παιδιών  σχολικής ηλικίας

Σιάνου Ελένη, Παν/μιο Ιωαννίνων

Εκπαίδευση και ανθρώπινα δικαιώματα στην εποχή της κρίσης

Skip to toolbar