ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ IX – Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Υγεία στη Σημερινή Ελλάδα

26 May 2016
18:00 – 20:30
LECTURE HALL

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ IX – Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Υγεία στη Σημερινή Ελλάδα

Ανθρώπινα Δικαιώματα στην Υγεία στη Σημερινή Ελλάδα

Προεδρείο

Μαργαρίτα Τζαφλίδου, Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ομιλητές

Μαργαρίτα Τζαφλίδου, Πρόλογος

Ιστορικό Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Υγεία

Τζούφη Μερόπη, Παν/μιο Ιωαννίνων

Η πορεία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του παιδιού στη σημερινή Ευρώπη: Υγεία, Αναπηρία, Μετανάστευση

Τατσιώνη Αθηνά, Παν/μιο Ιωαννίνων

Ο ρόλος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε περίοδο οικονομικής κρίσης

Γεωργίου Ιωάννης, Παν/μιο Ιωαννίνων

Ανθρώπινα δικαιώματα και υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

Χάλλεϋ Τζον Μάξγουελ, Παν/μιο Ιωαννίνων 

Τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και τα Δικαιώματα της Γης – μια προσέγγιση της υγείας και του δικαίου βασισμένη στην επιστήμη της οικολογίας

Ματθόπουλος Δημήτριος, Παν/μιο Πατρών «Περιβάλλον και υγεία»,  «Ηθικές διαστάσεις»

Υφαντής Θωμάς, Παν/μιο Ιωαννίνων 

Οι επιπτώσεις της οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης στην ψυχική υγεία

Skip to toolbar