Προσκεκλημένη ομιλία

27 May 2016
10:30 – 11:15
LECTURE HALL

Προσκεκλημένη ομιλία

Προεδρείο

Μπουκουβάλα Βασιλική, Πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων

Προσκεκλημένη Ομιλία

Hagenaars Polli, Convenor of the Board of Human Rights and Psychology, European Federation of Psychologists Association (EFPA),  Netherlands 

Social Inclusion as a Core Principle of Human Rights

Skip to toolbar