ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΧΙ – Ψυχική Υγεία και Ανθρώπινα Δικαιώματα

27 May 2016
09:00 - 10:30
LECTURE HALL

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ ΧΙ – Ψυχική Υγεία και Ανθρώπινα Δικαιώματα

Ψυχική Υγεία και Ανθρώπινα Δικαιώματα

 Προεδρείο

Μαυρέας Βενετσάνος, Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Γιώτσα Άρτεμις, Αναπλ. Καθηγήτρια Π.Τ.Ν. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ομιλητές

Κούτρας Βασίλης, Παν/μιο Ιωαννίνων

Η ποινικοποίηση της χρήσης των ουσιών παραβιάζει τα ατομικά δικαιώματα;

Μαυρέας Βενετσάνος, Παν/μιο Ιωαννίνων

Η Προστασία των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία. Εφαρμογή της Διεθνούς Συνθήκης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία

Τομαράς Βλάσης,

Δικαιώματα των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Η κατάσταση στη χώρα μας σήμερα

Παλαιολόγου Άντζυ, Παν/μιο Ιωαννίνων

Επιτακτική Ευθύνη μας η Ενεργοποίηση στη Μεταγνωσιακή Εποχή Αγωγής &  Αρωγής Υγείας: Εγγυάται Δικαιώσεις Α-σθενών σε Δικαιώματα Συναποφάσεων προς Εκπλήρωση Αποστολής & Οραμάτων (Ψυχο)Θεραπείας

Skip to toolbar