Εργαστήριο Ι – Ένα άγαλμα εξιστορεί, κάντε ησυχία να ακούσουμε τι θα μας πει

Caption Lines Here
25 May 2016
14:30 -16:00
HALL 1

Εργαστήριο Ι – Ένα άγαλμα εξιστορεί, κάντε ησυχία να ακούσουμε τι θα μας πει

Εργαστήριο Ι

“Ένα άγαλμα εξιστορεί, κάντε ησυχία να ακούσουμε τι θα μας πει”

Έλλη Δώνη, Δρ Π.Τ.Ν. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Skip to toolbar