Εργαστήριο ΙΙΙ – «Πώς μπορώ να ευαισθητοποιήσω τους μαθητές μου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα;»

25 May 2016
16:00 - 17:30
HALL 2

Εργαστήριο ΙΙΙ – «Πώς μπορώ να ευαισθητοποιήσω τους μαθητές μου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα;»

Εργαστήριο ΙΙΙ

Ανθρώπινα Δικαιώματα: Εργαστήριο για Φοιτητές  και Εκπαιδευτικούς

«Πώς μπορώ να ευαισθητοποιήσω τους μαθητές μου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα;»

Marlena Plavšić – Croatia

Skip to toolbar