Εκστρατεία των Ηνωμένων Εθνών

Project Description

Το Συνέδριο  Συμμετέχει στην Εκστρατεία των Ηνωμένων Εθνών για την Υλοποίηση των Στόχων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη – Ατζέντα 2030.

Skip to toolbar