Πρόγραμμα

Day 1
25 May 2016
Day 2
26 May 2016
Day 3
27 May 2016

Προσκεκλημένη ομιλία

11:45 - 12:15

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

14:15 - 14:45

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

17:45 – 18:00

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Skip to toolbar