Μήνυμα Προεδρείου

Πρόσκληση Προεδρείου για το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ‘Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σε έναν κόσμο που αλλάζει: Ερευνητικές και Εφαρμοσμένες προσεγγίσεις’, 25-27 Μαΐου 2016

Με ιδιαίτερη χαρά σας προσκαλούμε στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τίτλο: ‘Τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σε έναν κόσμο που αλλάζει: Ερευνητικές και Εφαρμοσμένες προσεγγίσεις’ που διοργανώνουν από κοινού το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ο Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων. Το Συνέδριο θα διεξαχθεί στα πανέμορφα Ιωάννινα από τις 25 έως τις 27 Μαΐου 2016 και τελεί υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων (Σ.Ε.Ψ.), της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψυχολόγων (E.F.P.A.) και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.)

Πρόκειται για ένα Συνέδριο με θεματολογία από τον τομέα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη σημερινή εποχή από διεπιστημονική και διαπολιτισμική οπτική, στο οποίο θα λάβουν μέρος διακεκριμένοι επιστήμονες με σημαντικό έργο από διάφορους επιστημονικούς τομείς όπως η Ψυχολογία, η Παιδαγωγική, η Ιατρική, η Νομική, η Φιλοσοφία και η Κοινωνιολογία καθώς και από διάφορους επιστημονικούς φορείς, μουσεία και οργανισμούς που ασχολούνται σε εφαρμοσμένο επίπεδο με τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Oι θεματικές ενότητες του συνεδρίου είναι:

  • Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ψυχολογία
  • Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ιατρική
  • Ανθρώπινα Δικαιώματα και Εκπαίδευση
  • Ανθρώπινα Δικαιώματα και Παιδιά
  • Ανθρώπινα Δικαιώματα και Ευπαθείς Κοινωνικά Ομάδες
  • Ανθρώπινα Δικαιώματα και Δίκαιο
  • Ανθρώπινα Δικαιώματα και Φιλοσοφία
  • Ανθρώπινα Δικαιώματα και θέματα Ηθικής Δεοντολογίας
  • Ανθρώπινα Δικαιώματα και Νέες Τεχνολογίες
  • Ανθρώπινα Δικαιώματα και Περιβάλλον

Η εξαιρετική προετοιμασία που κάνει η Οργανωτική Επιτροπή για την διεξαγωγή αυτού του Συνεδρίου, θα δώσει την ευκαιρία σε επιστήμονες από διάφορες χώρες να παρουσιάσουν τις εργασίες τους και να ανταλλάξουν απόψεις πάνω σε ποικίλα θέματα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Θα ήταν ιδιαίτερη τιμή για μας να υποστηρίξετε με την παρουσία σας αυτό το Επιστημονικό Συνέδριο.

Σας περιμένουμε στα Ιωάννινα!

Το Προεδρείο

Άρτεμις Ζ. Γιώτσα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνικής Ψυχολογίας
Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Εκπρόσωπος της Ελλάδος στην Επιτροπή των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
και Ψυχολογίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ψυχολόγων (EFPA)

Βασιλική Μπουκουβάλα
Κλινικός Ψυχολόγος
Πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων

Polli Hagenaars
Healthcare Psychologist in Amsterdam-Netherlands.
Convenor of the Board of Human Rights and Psychology,
European Federation of Phsychologists’ Associations, (EFPA)

 

Τόπος Διεξαγωγής του Συνεδρίου

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Συνεδριακό Κέντρο “Κάρολος Παπούλιας”

Πανεπιστημιούπολη Δουρούτη
Ιωάννινα

Skip to toolbar